Uchwała nr XXXIX/358/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie petycji - listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. dotyczącego petycji - listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"