Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Śmiłowice w dniu 20.03.2021