Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Mokre w dniu 13.03.2021