Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 830/47/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Mikołowa