Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 825/42/21 w sprawie powołania Komisji Nagrody Artystycznej w celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów do Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa