Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 824/41/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne