Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 815/32/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei