Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 814/31/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka