Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 812/29/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej