Uchwała nr XXXVII/337/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych