Uchwała nr XXXVII/335/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca