Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 803/20/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonych pod planowaną drogę