Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja w sprawie zwiększenia wysokości dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Mikołowa oraz zróżnicowania wysokości dotacji ze względu na rodzaj źródła ciepła