Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk, radna Aneta Esnekier - interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK44 w Mikołowie (dotyczy lewoskrętu w ul. Różaną oraz uwzględnienia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Gliwickiej)