Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 798/15/21 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021