Nr MPZP

M_64

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ul. Okrzei

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXXIII/765/2013 z dnia 27.08.2013 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5519 z dnia 4.09.2013 r.

Status

obowiązujący