Radny Mateusz Bies - interpelacja dotycząca stworzenia w Mikołowie muralu antysmogowego