Nr MPZP

M_59A

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Bielskiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIX/1002/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Rejon

Gronie

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 242 poz. 3674 z dnia 16.11.2010 r.

Status

obowiązujący