Nr MPZP

M_54

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w obrębie działek nr 146/11, 147/11 oraz części działki nr 149/11 położonych pomiędzy ul. Gliwicką i ul. Elsnera

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLVI/940/2010 z dnia 25.05.2010 r.

Rejon

Paniowy

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 154 poz. 2518 z dnia 16.08.2010 r.

Status

obowiązujący