Nr MPZP

M_48

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej 81

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIII/865/2010 z dnia 02.03.2010 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 102 poz. 1661 z dnia 08.06.2010 r.

Status

obowiązujący