Nr MPZP

M_40

Nazwa planu

Zmiana fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum dla obszaru położonego w rejonie ul. Skrajnej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIV/423/2008 z dnia 26.08.2008 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 192 poz. 3522 z dnia 30.10.2008 r.

Status

obowiązujący