Nr MPZP

M_34

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ul. Klonowej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXII/360/2008 z dnia 27.05.2008 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 131 poz. 2560 z dnia 16.07.2008 r.

Status

obowiązujący