Nr MPZP

M_15

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Kamionka) dla terenu w rejonie ul. Kościuszki oraz terenu hałdy usytuowanej wzdłuż granic podziału administracyjnego pomiędzy gminami Rudą Śląską i Mikołowem

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

VII/80/2007 z dnia 27.03.2007 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 87 poz. 1786 z dnia 18.05.2007 r.

Status

obowiązujący