Nr MPZP

M_32

Nazwa planu

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Paniowy) obejmującej obszar w granicach wyznaczonych wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Kawalca w obrębie działki nr 348/101

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

LI/802/2006 z dnia 24.10.2006 r.

Rejon

Paniowy

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 145 poz. 4194 z dnia 8.12.2006 r.

Status

obowiązujący