Nr MPZP

M_14

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w granicach wyznaczonych ulicami: Prusa, Miarki, Krakowską, Św. Wojciecha z wyłączeniem terenu pomiędzy ul. Miarki – ul. Prusa-Rajcy i ul. Krakowską, Plac 750-lecia, Młyńską, Pszczyńską

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLII/644/2006 z dnia 24.01.2006 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 27 poz. 832 z dnia 10.03.2006 r.

Status

obowiązujący