Nr MPZP

M_13

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych ul. Podleską – Beskidzką – Krakowską - granicami miasta

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005 r.

Rejon

Gniotek

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 64 poz. 1667 z dnia 23.05.2005 r.

Status

obowiązujący