Pismo Wojewody Śląskiego dotyczące transportu zbiorowego i odpowiedź na groźbe paraliżu transportu w zakresie autobusowych wojewódzkich przewozów pasażerskich

Pismo do Marszałka Wojwództwa Śląskiego

Pismo wicemarszałka Województwa Śląskiego