Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 786/3/21 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody