Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 10.12.2020 r.