Radny Jan Przewoźnik - interpelacja w sprawie naprawy oraz modernizacji ul. Kuźnickiej na Goju