Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 10.12.2020