Uchwała nr XXXIII/301/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy