Radna Katarzyna Głośna - interpelacja dotycząca wystających korzeni oraz renowacji placu zabaw na Małych i Dużych Plantach