Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 12.11.2020 r.