Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 12.11.2020