Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 8.10.2020 r.