Odnośnie pisma Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dotyczącego zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w sprawie niepodejmowania uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok, Rada Miejska Mikołowa poparła propozycję Burmistrza Mikołowa.