Radny Krzysztof Żur wystąpił do Burmistrza Mikołowa z prośbą o odświeżenie nawierzchni dróg na terenie Borowej Wsi i zabezpieczenie ich przed okresem zimowym.