Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – wystąpiła z wnioskiem formalnym do Burmistrza Mikołowa o przygotowanie zmian w uchwałach dotyczących Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych i artystycznych, a następnie przystąpienie do szerszej dyskusji w tym temacie.