Radny Andrzej Sukiennik w związku z nasilającym się zagrożeniem koronawirusem, zadał pytanie czy nasze miejskie szpitale są przygotowane do akcji zakaźnej oraz czy podjęto jakieś kroki mające na celu zakup np. odzieży ochronnej dla lekarzy?