Sołtys Paniów Jan Gaura zgłosił problem pacjentów poradni POZ Filia nr 3 Mikołów – Paniowy.