Radna Grażyna Ostafin ponowiła wniosek z poprzedniej sesji o sprawdzenie stanu technicznego studzienek kanalizacyjnych wskazanych w interpelacji.