Klub Radnych"PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"
(do dnia 29.11.2018 r. Klub Radnych "DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW")

Stanisława Hajduk-Bies - przewodnicząca
Anna Chrapek-Budacz
Grażyna Ostafin
Adam Zawiszowski