Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 8.10.2020