Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 10.09.2020 r.