Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 18.06.2020 r.