Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Borowa Wieś z dnia 03.03.2020 r.