Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.05.2020 r.