Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 14.05.2020