Radny Remigiusz Kuś - interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Sielanka, Siedlisko oraz ulicy Reta Śmiłowicka